Συνθήκες Υγιεινής

Το ιατρείο λειτουργεί με αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα υγιεινής, διαθέτοντας αυτόνομη αίθουσα αποστείρωσης και εσωτερικό κύκλο απολύμανσης των εργαλείων και των μηχανημάτων του.

Επίσης, η διαχείρηση και μηχανοργάνωση των ασθενών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακών εφαρμογών