Συνεργάτες

Συχνά, για την επίτευξη της πλέον τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, όπως Γναθοχειρουργούς, Ορθοδοντικούς, Ενδοδοντολόγους και Περιοδοντολόγους.

Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται από μια ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, η συνεργασία των οποίων, αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εκάστοτε περίπτωση.

Πολύτιμοι συνεργάτες στον τομέα της προσθετικής, είναι και οι πολύπειροι και καταξιωμένοι στο χώρο τους, οδοντοτεχνίτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η άριστη συνεργασία μεταξύ ιατρείου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου εξασφαλίζουν ένα επιτυχημένο τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα κατά την παράδοση των νέων προσθετικών σας αποκαταστάσεων.