Για Ασθενείς

Συχνά, για την επίτευξη της πλέον τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, όπως Γναθοχειρουργούς, Ορθοδοντικούς, Ενδοδοντολόγους και Περιοδοντολόγους.
Το κόστος των οδοντιατρικών εργασιών εξαρτάται από το σχέδιο θεραπείας, την έκταση και το είδος των προσθετικών αποκαταστάσεων καθώς και από τυχόν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Στο ιατρείο υπάρχει ξεχωριστός χώρος Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου όπου μελετώνται τα περιστατικά με μοντέλα (αντίγραφα) των οδοντικών φραγμών.
Το ιατρείο λειτουργεί με αυστηρά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα υγιεινής, διαθέτοντας αυτόνομη αίθουσα αποστείρωσης και εσωτερικό κύκλο απολύμανσης των εργαλείων και των μηχανημάτων του.
H Οδοντική Προσθετική είναι μία από τις 13 επίσημες οδοντιατρικές ειδικότητες που αναγνωρίζονται Διεθνώς. Είναι η ειδικότητα της αποκατάσταση των φυσικών δοντιών και της δημιουργίας και τοποθέτησης φυσικής απομίμησης υποκατάστατων δοντιών και οδοντικών εμφυτευμάτων.
Εγγραφή στο Για Ασθενείς