Εξειδικευμένη Οδοντιατρική

Δέσμευσή μου ως προσθετολόγος είναι να εργάζομαι ως μέλος μιας επιστημονικής ομάδας, η οποία συνολικά και από κοινού παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρική περίθαλψη στον εκάστοτε ασθενή, μιας και ο κάθε ιατρός είναι εξειδικευμένος στο δικό του πεδίο δράσης.

Αυτό σημαίνει ότι η συμβολή των άλλων ειδικών, είναι αναγκαία και απαραίτητη για την επίτευξη μίας επιτυχημένης και μακροχρόνιας θεραπείας χωρίς επιπλοκές και υποτροπές. Η συμβολή Ειδικού Ενδοδοντολόγου, Ειδικού Περιοδοντολόγου καθώς και Ειδικού Ορθοδοντικού μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ένα πλήρως τεκμηριωμένο και άρτια εκτελεσμένο σχέδιο θεραπείας.