Οστική Ανάπλαση (Μόσχευμα)

Η οστική ανάπλαση είναι η διαδικασία αναγέννησης του οστού των γναθών μέσω ειδικών τεχνικών, με απώτερο σκοπό την αναδόμηση των ιστών γύρω από τα δόντια και την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Πολλές φορές, η αναδόμηση των περιοδοντικών ιστών απαιτεί την τοποθέτηση ειδικού βιοσυνθετικού ή ανθρώπινου μοσχεύματος, έτσι ώστε ο ασθενής να αποκτήσει εκ νέου την αναγκαία ποσότητα οστού στις γνάθους, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτεύματων. Και σε αυτή την περίπτωση, η συνεργασία του προσθετολόγου με τον γναθοχειρουργό είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.