Οδοντική Τεχνολογία

Στο ιατρείο υπάρχει ξεχωριστός χώρος Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου όπου μελετώνται τα περιστατικά με μοντέλα (αντίγραφα) των οδοντικών φραγμών.

Επίσης, μπορούν ακόμα και αυθημερόν να κατασκευαστούν προσωρινές εργασίες σε περιστατικά άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων ή σε περιστατικά όπου γίνονται εκτεταμένες αλλαγές στον οδοντικό φραγμό και χρήζουν άμεσης αισθητικής αντιμετώπισης.