Μονήρες Εμφύτευμα

Ένα εμφύτευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ενός δοντιού που λείπει.

Το βασικό πλεονέκτημα ενός εμφυτεύματος αντί μιας γέφυρας είναι ότι δεν περιλαμβάνει καμία κοπή κάτω από υγιή φυσικά δόντια που βρίσκονται μπροστά και πίσω απο το δόντι που λείπει. Το εμφύτευμα μπορεί συχνά να τοποθετηθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.