Κροταφογναθική Διάρθρωση

Με τον όρο διαταραχές των κροταφογναθικών διαρθρώσεων εννοούμε το σύνολο των συμπτωμάτων που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του εν λόγω συστήματος.

Οι καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο, ήχους από τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και ανώμαλη ή σημαντικά αποκλίνουσα από το φυσιολογικό λειτουργία της κάτω γνάθου. Ο πόνος της γνάθου δεν θα πρέπει να συγχέεται με άλλες μορφές πόνου όπως ο οδοντικός πόνος ή ο πόνος νευρογενούς αιτιολογίας. Συνεπώς ο πόνος απο την κροταφογναθική διάρθρωση στοιχειοθετεί μια ιδιαίτερη κατηγορία παθήσεων που περιλαμβάνει τις αρθρώσεις της κατω γνάθου καθώς και τους μύες γύρω από αυτή.

Στο ιατρείο μας, πραγματοποιούμε πλήρη και λεπτομερή εξέταση του προβλήματος του ασθενούς, με σκοπό τη διαφορική διάγνωση της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Στη συνέχεια, με τη λήψη ειδικών καταγραφών της σχέσης της άνω και της κάτω γνάθου αποφασίζουμε ποιά είναι η καταλληλότερη θεραπεία για κάθε ασθενή.

Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικού νάρθηκα σταθεροποίησης της γνάθου (ενδοστοματικός νάρθηκας), ρύθμιση της σύγκλεισης των δοντιών, προσθετικές αποκαταστάσεις, ορθοδοντική θεραπεία (σε συνεργασία με ειδικό ορθοδοντικό) είτε ορθογναθική θεραπεία.