Επιλογές όταν λείπουν όλα τα δόντια

Σε πολλές περιπτώσεις γενικευμένης περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας), τα εναπομένοντα δόντια δεν είναι λειτουργικά και απαιτείται η αφαίρεση τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές θεραπείας.

Οι επιλογές όταν όλα τα δόντια λείπουν ή πρόκειται να εξαχθούν είναι δύο:

η σταθερή γέφυρα και η σταθερή οδοντοστοιχία.

Σταθερή γέφυρα - με πολλαπλά εμφυτεύματα και μια γέφυρα που συνδέεται με αυτά.

Σταθερή οδοντοστοιχία - περιλαμβάνει δύο έως τέσσερα εμφυτεύματα και μια αφαιρούμενη οδοντοστοιχία που συνδέεται πάνω στα εμφυτεύματα με είδικους συνδέσμους ακριβείας οι οποίοι παρέχουν μεγάλη σταθερότητα στην οδοντοστοιχία.

Η απόφαση για το ποιά είναι η ενδεικνυόμενη λύση για τον κάθε ασθενή λαμβάνεται απο τον προσθετολόγο μετά απο μιά σειρά διαγνωστικών και ακτινογραφικών μελετών που πραγματοποιούνται στο ιατρείο.