Δόντια σε μια ώρα™

Τα Δόντια σε μία ώρα™ είναι μια επαναστατική ιδέα να παρέχει στους ασθενείς τα δόντια και τα οδοντικά εμφυτεύματα σε πλήρη λειτουργία, σε μία ενιαία διαδικασία που διαρκεί περίπου μία ώρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκές οστό στη γνάθο, μπορεί να είναι δυνατή η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και της προσωρινής ή ακόμα και της οριστικής γέφυρας στην ίδια επίσκεψη. Με τη βοήθεια μίας αξονικης τομογραφίας και ενός ειδικού scanner υπάρχει η δυνατότητα της ψηφιακής ανάλυσης του κάθε περιστατικού. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες φορτώνονται σε ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την εικονική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην οθόνη του υπολογιστή. Από αυτό, δημιουργείται ενας χειρουργικός οδηγός μέσω του υπολογιστή και χρησιμοποιείται για να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα σε προκαθορισμένες θέσεις. Αμέσως μετά τα δόντια που έχει σχεδιάσει το οδοντιατρικο scanner βιδώνονται πάνω στα εμφυτεύματα που μόλις τοποθετήθηκαν.