Αναδόμηση ιστών

Η υγεία των ιστών γύρω από τα δόντια και ιδιαίτερα γύρω απο προσθετικές εργασίες είναι ζωτικής σημασίας.

Οι περιοδοντικοί ιστοί καθορίζουν σε μεγαλο βαθμό την επιτυχία μιας προσθετικής εργασίας είτε αυτή αφορά φυσικά δόντια είτε αφορά οδοντικά εμφυτεύματα. Αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους του προβλήματος του εκάστοτε ασθενή, κρίνουμε αν και πότε είναι απαραίτητη η παραπομπή σας σε είδικό περιοδοντολόγο, έτσι ώστε να μπούν στέρεες βάσεις για την μετέπειτα προσθετική θεραπεία γύρω από υγειείς πλέον περιοδοντικούς ιστούς.