Ακίνητη Εργασία σε εμφυτεύματα

Μια ακίνητη γέφυρα μπορεί να αντικαταστήσει δύο ή περισσότερα δόντια και μπορεί να απαιτήσει μόνο δύο ή τρία εμφυτεύματα.

Με τον τρόπο αυτό ο ασθενής απαλάσσεται από λύσεις που απαιτούν κινητές αποκαταστάσεις που πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν την ίδια σταθερότητα.